Zaměstnanci ve věku 50+, Výhody najímání starších pracovníků

Mladý, v optimální kondici, flexibilní, kreativní. Takový je ideální zaměstnanec. Nebo ne? Osm důvodů, proč přijmout do Vaší firmy naopak i starší osoby.

V lidské historii zaujímali vedoucí postavení často starší jedinci. Čím starší a zkušenější, tím větší byla jejich osobní moc. V poslední době se u nás tato kritéria obracejí naruby – zcela nekriticky jsme přijali tendenci, podle které by klíčové pozice měli obsazovat hlavně mladí, „perspektivní“ lidé. Vznikl tak nový celospolečenský problém – diskriminace lidí středního a staršího věku na pracovním trhu.

zamestnanci-50.jpg

Tento trend se zakládá na představě, že dnešní svět je v procesu neustálých změn, kdy se – nejen při práci – setkáváme se stále novými situacemi, musíme držet krok se vznikajícími trendy a neustále se vyvíjející technikou, která nás při této cestě doprovází. A kdo je mladý, je flexibilní, snadno se učí a dokáže se s těmito změnami nejlépe vypořádat. Je to ale skutečně tak? Opravdu patří starší zaměstnanci do „starého železa“ a nemohou být ničím své firmě prospěšní?

Jak již víme z nových výzkumů o fungování mozku, schopnost učit se s věkem neochabuje. Proces vzdělávání se sice mírně zpomalí, ale rozdíl oproti mladším jedincům není nijak zásadní. Bohužel se stále setkáváme s velmi rozšířenými předsudky o tom, že starší lidé se buď nic nového učit nechtějí, nebo se neučí dost rychle. Stejně neopodstatněné jsou obavy, že neumějí používat moderní technologie – to už dávno není pravda. Přesto řada firem nechce zaměstnávat starší lidi, a když propouštějí, zbavují se nejprve lidí nad padesát.

8 důvodů proč zaměstnat starší pracovníky:

  • Oddanost a loajalita - Starší zaměstnanci bývají častěji spokojení se svou pozicí, proto mají tendenci na ní setrvat dlouho. Často i ve vyšším věku pracují, protože chtějí, nikoli proto, že musí.
  • Stabilita - Lidé vyššího věku také spíše upřednostňují jistotu a stabilitu před co nejrychlejším posunem po kariérním žebříčku. Nezatěžují tedy firmu nadměrnou fluktuací s nutností v krátkém čase přijímat a zaškolovat nové pracovníky.
  • Pečlivost a orientace na výsledek - Vědí, co chtějí, jak v osobním, tak v profesním životě. Dokážou správně identifikovat očekávaný výsledek a zaměřit se na to, aby jejich práce vedla k požadovanému cíli. Mají radost z dobře odvedené práce a jsou ochotní zdržet se v zaměstnání i po skončení pracovní doby, aby dokončili, co začali, protože jsou hrdí na hotový výsledek.
  • Efektivita a organizační schopnosti - Díky mnohým zkušenostem za léta v práci přišli na to, jak pracovat efektivně, což firmám značně šetří náklady. Mívají také dobré organizační schopnosti.
  • Komunikační dovednosti - Mívají lépe rozvinuté komunikační dovednosti, než jejich mladší kolegové. Jsou totiž více zvyklí na komunikaci tváří v tvář, při které – díky přímé zpětné vazbě – nedochází k tolika nedorozuměním a špatným interpretacím, jako v komunikaci přes různá média (e-mail, SMS, sociální sítě atd.), která častěji využívají mladší pracovníci.
  • Sebejistota a zkušenosti - Díky vnitřní vyzrálosti, kterou získali léty životních a pracovních zkušeností, jsou sebejistější – nesesypou se při každém problému, na který narazí. Navíc se nebojí sdělovat managementu své nápady a připomínky a díky znalostem firemní politiky vědí, jak podávat své názory diplomaticky, aby se místo konstruktivní kritiky nedostávali zbytečně do konfliktu s nadřízenými.
  • Rozvětvené profesní sítě - Za svou kariéru se potkali s celou řadou lidí a mají mnoho profesních kontaktů a také vazeb na bývalé klienty a dodavatele.
  • Mentoring a předávání zkušenosti - Mohou ostatní učit vlastním příkladem. Bývají skvělými mentory pro své kolegy.

Autor: Eva Lázoková
Zdroje:
Králová, Lenka. Kinder management. Psychologie Dnes. Praha: Portál, 2016, 4, 24–27. ISSN 1212-9607.

https://www.corpmagazine.com/human-resources/six-benefits-of-hiring-older-workers/

http://www.businessinsider.com/5-good-reasons-to-hire-older-workers-2013-7

https://www.entrepreneur.com/article/167500