Peníze a motivace

Co ovlivňuje naší motivaci a existuje univerzální způsob, jak motivaci posílit a zefektivnit? Otázka motivačních faktorů, ať při jednání s podřízenými nebo v souvislosti s vlastní osobou, je velice aktuální a neustále zaměstnává vědce a odborníky z celého světa. Všichni se snaží objevit a vysvětlit podstatu lidské motivace a práce s ní a ačkoli existuje nespočet studií zabývajících se touto problematikou, obecně prokázané obecné pravidlo nejspíš určit nelze. 

deathtostock-energyandserenity4.jpg

Finanční odměny

Jistě, odměna za úspěšné zvládnutí zadaného úkolu nebo naopak trest za jeho nesplnění, jsou významnými faktory. Často je spojujeme s finančními bonusy nebo sankcemi. Studie provedena Massachusettským technologickým institutem na skupině studentů však dokazuje, že ne vždy se jedná o nejúčinnější stimulační prostředek. Studentům byly během výzkumu předkládány nejrůznější testy a hádanky včetně fyzických zkoušek. Studenti byli následně požádáni, aby ohodnotily faktory, které stimulovali jejich motivaci při řešení jednotlivých úkolů, přičemž jim byly nabídnuty 3 různé úrovně finančních odměn. Dokud byla hodnocena pouze čistě fyzická práce nevyžadující výraznější přemýšlení nad úkolem, finanční odměna byla jednoznačně hlavním a nejdůležitějším motivačním faktorem. Čím vyšší finanční odměna byla, tím i snaha a provedení práce byly lepší. 

 

Naopak pokud bylo při řešení úkolů nutno zapojit třeba i nepatrně mozkové závity a nad prací přemýšlet, výsledky překvapivě ukázaly pravý opak předpokladu, a tedy, že vyšší finanční odměna způsobila nižší výkonnost. Pokud tedy je při řešení zadaných úkolů nutné dostat se přes základní poznávací schopnosti, efekt je přesně opačný, než se běžně očekává.  Výzkum byl několikrát opakován i v jiných skupinách a zemích, ale dané výsledky se vždy potvrdily. Lze tedy říct, že peníze určitě slouží jako významný motivační faktor, ale ve skutečnosti celý motivační proces funguje trochu odlišně než si většina lidí myslí.

Často je penězům přisuzován mnohem větší význam, než ve skutečnosti v určitých oblastech mají. 

Za práci samozřejmě každý očekává a vyžaduje odměnu. Pokud za práci lidem dostatečně neplatíme, nebudou mít žádnou motivaci pracovat. Je proto nutné shodnout se na odpovídajícím finančním ohodnocení, které je oboustranně plněno a dodržováno. V tuto chvíli už peníze a odměna nemusí být v popředí pozornosti a člověk se může soustředit na výkon práce. Je tedy nutné položit si otázku, jak své zaměstnance nebo sám sebe motivovat ke stále lepším výsledkům, když peníze jsou stanovené a vyřešené? Vědci určili 3 faktory, které vedou k lepší výkonnosti a zároveň k osobní spokojenosti. A které to jsou?

Samostatnost

Samostatnost v otázce motivace vyjadřuje naší touhu řídit a směrovat sám sebe, tedy být sám sobě pánem. Klasické manažerské systémy tento faktor často přehlíží a u zaměstnanců vyžadují především loajalitu a dodržování pravidel bez příležitostí k výraznějšímu osobnímu přínosu a samostatnému rozhodování. Myslí si, že když nabídnou inovační bonus za kreativní nápad, docílí tím u zaměstnanců maximálního nasazení a snahy úkol vyřešit co nejlépe. Podle výsledků studií je však mnohem efektivnější poskytnout dostatek prostoru pro vlastní nápady a řešení. V oblasti obchodu toto pravidlo platí úplně stejně a obchodníkovi by vždy měl mít dostatek vlastního prostoru, aby sám rozhodoval, jakým způsobem vést obchodní jednání nebo jak komunikovat s klientem. Sám si nastaví cíle i způsob, jak jich dosáhnout aniž by musel někomu cokoli vysvětlovat. Pokud se vlastní řešení ukáže jako správné, posiluje to nejen sebevědomí a sebedůvěru obchodníka, ale zároveň ho to motivuje k dalším podobným úspěchům. 

Dovednost

Dovednost v tomto případě znamená potřebu zlepšovat se. Tato vlastnost závisí na povaze každého člověka, ale obecně nikdo nechce stagnovat. Naopak všichni se chceme zlepšovat a rozvíjet své schopnosti a dovednosti. Jedná se tedy o vnitřní motivační faktor, který by úspěšní šéfové měli mít na paměti při jednání se svými zaměstnanci a stejně tak chytří obchodníci při svých aktivitách. Právě čestnost v jednání s cílem poskytnout kvalitní řešení pro klienta bez postranních negativních úmyslů zajistí, že se obchodník bude neustále zlepšovat a zdokonalovat, což mu ve výsledku kromě dobrého pocitu přinese i úspěch. 

Účel

Každá organizace i jedinec musí mít jasně definován účel a smysl své existence a působení. Pokud jediným smyslem fungování jakékoli společnosti je pouze vidina zisku, nemá tato firma šanci na dlouhodobý úspěch. Stejně tak jedinec musí vždy za svým jednáním vidět víc, než jen cestu k penězům. Obchodníci by se vždy měli snažit sledovat vyšší cíl než pouze za každou cenu prodat klientovi svůj produkt nebo službu. Měli by být schopni naslouchat klientovi, jeho potřebám a problémům a na tomto základě navrhnout vhodné řešení a naplnit tak účel svého snažení. 

 

Uvedené výsledky se dají aplikovat na všechny oblasti lidské společnosti. Nejen pokud chceme být úspěšnými obchodníky, ale zároveň pokud chceme být úspěšnými lidmi obecně, je vhodné na tato doporučení myslet. Pokud budeme schopni daná zjištění respektovat a dodržovat, jistě dosáhneme lepších výsledků v obchodě i každodenním životě.