Jak sehnat tu nejlepší možnou práci

Chtěl bych se s vámi podělit o moje zkušenosti s výběrem kandidátů pro nejrůznější pracovní pozice, které jsem získal jako manažer a posléze jako headhunter v posledních více než 20 letech.

Neexistuje jenom jeden univerzální recept, jak si hledat úspěšně zaměstnání. Na obou stranách “procesu zaměstnávání” jsou lidé a průběh tohoto procesu vždy záleží na tom, jaká(ý) jste vy a na koho narazíte. Když si budete dávat pozor na ty věci, o kterých dnes budu mluvit a budete dodržovat základní pravidla, zvýšíte tím ale značně pravděpodobnost, že práci získáte.

deathtostock-wired3.jpg

Momentální situace na trhu práce

 • Množství uchazečů o každou pozici je obrovské, zaměstnání získají pouze ti, kteří jsou schopni se svými znalostmi, zkušenostmi, vlastnostmi a dovednostmi lišit od ostatních.
 • Konkurenční tlak způsobuje tlak na úsporu personálních nákladů. Uchazeč musí umět efektivně komunikovat svoji hodnotu a svůj přínos pro zaměstnavatele.
 • Strukturální ekonomické změny způsobují, že některé znalosti a dovednosti jsou na trhu práce přebytečné a některé nejsou dokonce poptávané vůbec. Je proto možné, že se budete muset těmto novým trendům přizpůsobit.
 • Některé velké firmy používají Computer Screening software na první hrubou selekci kandidátů. Programy vyhledávají v CV ´s klíčová slova a relevantní zkušenosti. Podle některých odhadů se takto vyselektuje ca. 80% kandidátů. Pokud chcete projít tímto screeningem, musíte tomu přizpůsobit svoje CV.
 • Výběrový proces se protahuje do délky a může trvat řadu týdnů. Není výjimečné, že kandidáti musí absolvovat 6 a více interview. Od vás to vyžaduje zejména přípravu a trpělivost.
 • Zaměstnavatel/recruiter nechce udělat chybu a proto zaměstná toho, kdo se mu zdá na danou pozici nejméně riskantní, ne nutně nejlepší.
 • Kandidáti jsou často konfrontováni agenturními recruitry ale i HR zaměstnanci, kteří nemají patřičné zkušenosti a know how.

Kandidáti v tomto případě musí vzít interview do vlastních rukou a zodpovědět základní 3 otázky, které chtějí vědět:

 • Jsem schopen tu pozici vykonávat?
 • Chci tuto práci vůbec dělat?
 • Pasuji k firemní kultuře?

O koho je zájem a co byste měli vědět.

Každý zaměstnavatel (organizace) má určitou firemní kulturu, která se odráží ve způsobu komunikace, stylu řízení, neformálních komunikačních kanálech, osobních vztazích a pod.Zaměstnavatel si vybere (možná podvědomě) toho, u koho předpokládá, že mu tuto kulturu nezačne bourat.

Teprve na druhém místě jsou znalosti potřebné k vykonávání pozice. Zaměstnavatelé nehledají vždy ty “nejlepší” kandidáty protože vědí, že v průměrné firmě nadprůměrný kandidát buď dlouho nevydrží nebo ji začne zevnitř rozkládat. Průměrný šéf hledá často “ještě průměrnější” kandidáty, o kterých si myslí, že neohrozí jeho pozici.

Proč by vás měl někdo zaměstnat? Jenom proto, že očekává, že mu buď přinesete peníze, nebo ušetříte peníze. Při přípravě vaší strategie hledání zaměstnání a vytváření vašich platových požadavků mějte na paměti, že váš finanční přínos pro firmu musí být pozitivní.

Není špatné dívat se na sebe jako na „produkt“, který má určité vlastnosti, určitou cenu a svůj segment na trhu práce. Každý „produkt“ je třeba atraktivně zabalit a jeho obsah správně komunikovat k potencionálním zájemcům. Když jste něco dělali řadu let a máte jistě v této oblasti expertízu, není v dnešní době dobrá strategie, ucházet se o místo v jiné oblasti. Vaše hodnota je právě tam, kde máte největší zkušenosti.

Při každém prodeji je třeba vytvořit kolem produktu tu správnou story. Připravte si prodejní story ušitou na míru vaší osobě. Musí obsahovat to, co se vám ve vaší kariéře nejvíc povedlo a jasný důvod, proč by vás měla firma zaměstnat.

Proces recruitmentu funguje často ne výběrem a hledáním toho vhodného kandidáta ale selekcí nevhodných kandidátů z množství uchazečů. Snažte se omezit faktory, které by mohli dát důvod k vašemu vyřazení.

Mindset, základní mentální postoj

Lidi, kteří jsou naštvaní na svět, frustrovaní a negativní, nikdo nechce. Pokud už delší dobu hledáte marně práci, pravděpodobně jste z dobrého důvodu naštvaní, frustrovaní a negativní. Tento způsob uvažování musíte změnit jako první. Lidé se rádi obklopují pozitivními a sebevědomými jedinci.

Váš základní mentální postoj k budoucímu zaměstnavateli musí být: “Chci vám pomoct”, “Chci přispět k budování vaší firmy“.

Pokud budete myslet na to, že nutně potřebujete peníze nebo, že máte spotřebu XX.000 Kč měsíčně a potřebujete odpovídající plat, tak to místo nedostanete. Každý z nás vysílá podvědomě neverbální signály i když si to ani vy ani váš protějšek neuvědomuje. Zkušený recruiter s velkou pravděpodobností podvědomě vycítí, že jste pod tlakem a nemáte ten správný “mindset”. Výrazně to snižuje vaše šance u pohovoru uspět.

První dojem je zásadní, pak už jenom přesvědčujeme sami sebe, že ten dojem byl správný.

Životopis – Curriculum Vitae (CV)

Kvalitní kandidáti často nemůžou sehnat místo, protože se neumějí správně v CV prezentovat. Neumí správně popsat svoje talenty a silné stránky a v CV se často podceňují.

Smysl každého CV je, dostat se k interview. Nic více ani nic méně. Musí obsahovat detaily, které přesvědčí čtenáře

 • že jste pro danou pozici vhodný kandidát
 • že máte tu správnou kvalifikaci
 • že máte dostatek zkušeností

Mentální postoj při přípravě CV

Přestaňte myslet jako někdo, kdo hledá práci a zkuste se vžít do role recruitment managera. V marketingu platí, že pokud chcete něco prodat Janu Novákovi, musíte se na věc dívat očima Jana Nováka. Když čtete popis nabízené pozice, nebo připravujete vaše CV pro potencionálního zaměstnavatele, zkuste si představit

 • koho byste na tu pozici zaměstnali
 • jaké dovednosti by měl mít
 • jak byste se mohli stát touto osobou
 • uvažujte o tom, co vy byste mohli udělat pro vašeho budoucího zaměstnavatele spíš než co on by mohl udělat pro vás

Několik tipů k přípravě CV

Dostat zajímavou a dobře placenou práci je práce na plný úvazek. Nestačí rozeslat pár CV a pak čekat až se někdo ozve. Neozve se.

Vaše CV musí být připravené pro konkrétní pozici, o kterou se ucházíte.Hromadné rozesílání unifikovaných CV nevede nikdy k úspěchu.Signalizujete tím pouze, že se o pozici řádně nezajímáte. Existuje řada lidí, kteří se snaží prezentovat se co možná nejlépe. Pokud vy k nim nebudete patřit, zařadíte se na konec fronty.

 1. Přečtěte a zanalyzujte důkladně job description.
 2. Pokud víte, o jakou firmu se jedná, zanalyzujte jejich web (co dělají, jaké hodnoty vyznávají, jaká je jejich vize, cíle, finanční situace).
 3. Při přípravě CV musíte vycházet z job description a vaše CV jí musí zrcadlit. Používejte podobný způsob vyjadřování a stejná klíčová slova jako v job description.
 4. Pro všechny dovednosti, znalosti a zkušenosti, které uvádíte v CV, musíte uvést krátce konkrétní příklady, jak jste je získali.
 5. Nemá smysl něco si vymýšlet nebo přehánět, dřív nebo později se na to přijde.
 6. Zkušený headhunter nebo recruitment manager vás nechá popisovat to, co jste v CV uvedli a bude klást detailní otázky. Rozpozná tak velmi rychle, kde si nejste jistí v kramflecích.
 7. Recruiter nečte CV on ho pouze očima „skenuje“. Pokud v CV není dostatek „záchytných“ bodů, které ho na první pohled zaujmou, CV velmi rychle skončí v „koši“.

CV – Úvodní paragraf (Summary)

Ten, kdo má v ruce vaše CV o vás nic neví. Musíte ho na prvních 3 řádcích zaujmout a dát mu základní informace o vás a o tom, co od vás může očekávat. Proto je dobré hned na začátek umístit tzv. „summary“, 2-3 řádky o tom, kdo jste:

 • job title + popis vaší stávající nebo poslední pozice
 • nejdůležitější zkušenosti
 • to nejdůležitější, čeho jste v zaměstnání dosáhli, projekty, důležití klienti, mezinárodní zkušenost, certifikáty, soukromé úspěchy
 • nejdůležitější dovednosti/expertiza/kvalifikace v souvislosti s pozicí, o kterou se ucházíte
 • důvod, který by vás měl umístit do role ideálního kandidáta na pozici, o kterou se ucházíte
 • nemusí obsahovat všechno co umíte jenom ty nejdůležitější body, které jsou relevantní pro danou pozici
 • Forma: buď 3 řádky text nebo odrážky.

CV – Základní dovednosti

CV by mělo obsahovat část, kde popíšete a konkrétními příklady, a pokud možno i čísly, doložíte vaše klíčové dovednosti, zkušenosti, expertízu (4-6 odrážek)

Tip: napište si 10-15 oblastí, které ovládáte, a pak z nich vyberte 5 těch, ve kterých jste opravdu dobří, seřaďte je podle důležitosti.

CV – Délka

CV by mělo mít max. 2 strany. Pokud to vaše je delší, soustřeďte se na relevantní zkušenosti z nejbližší minulosti ve vztahu k nabízené pozici, ty klidně detailněji popište na úkor časově vzdálené zkušenosti. To co jste dělali před deseti lety zpravidla nikoho nezajímá.

CV – Jak ho udělat zajímavější

Kde to je možné, uveďte konkrétní čísla:

 • nárůst prodeje
 • redukce nákladů
 • budget, který jste měl na starosti
 • kolik klientů jste získal + objem obchodu
 • kolik lidí jste měl pod sebou etc.)

CV nesmí obsahovat vágní výrazy jako například: jsem komunikativní, dynamický a iniciativní, pod kterými si nikdo neumí nic představit. Místo toho by tam měly být konkrétní údaje jako například: vedl jsem tým 5 lidí, nárůst prodeje životního pojištění o 40% v objemu 37,5 Mil. Kč., vybudoval jsem novou pobočku v Brně, 15 zaměstnanců, obrat 75 mil Kč a pod. Nestyďte se a uveďte to nejlepší, co si myslíte, že ve vás je.

CV – Grafická úprava

CV není prostor pro kreativní výtvory. Proto: černobílá, žádné ornamenty a kudrlinky, jeden font, maximálně 3 velikosti písma. Pokud používáte foto (není to nutné), tak pouze profesionální, černobílé pas-foto v obleku (žádné fotky z dovolené). Vaše mailová adresa musí obsahovat vaše jméno (pokud máte obskurní mailovou adresu, založte si novou).

Přehled procesu hledání práce

V první řadě si musíte uvědomit, že to, jestli vás někdo zaměstná nebo ne, nemáte pod svojí kontrolou. Jediné co máte pod vaší 100% kontrolou je, že budete dělat ty správné procesní kroky. Zde máte pár tipů, jak zvýšit vaše šance při hledání zaměstnání.

1. Myšlení

 • Buduji zdravé sebevědomí (uvědomuji si moje minulé úspěchy a moje silné stránky)
 • Pracuji na tom, abych byl uvolněný (relaxační techniky)
 • Snažím se nedávat sám sebe pod tlak („Tohle místo musím získat“)
 • Pracuji na odstranění strachu a stresu (ideální je kognitivně behaviorální terapie)

2. Mentální přístup k budoucímu zaměstnavateli

 • Firmě chci pomáhat prodávat víc výrobků
 • Zvyšovat výrobu
 • Ušetřit náklady

3. Produkt „JÁ“

 • Zkušenosti
 • Vědomosti
 • Dovednosti
 • Vlastnosti

4. Pozice

 • Analýza job description
 • Analýza firmy

5. CV – Reklamní leták na produkt

 • Na míru konkrétní pozici
 • Summary
 • Relevantní expertíza
 • Nedávné zkušenosti mají největší váhu
 • Forma

6. Interview

 • Důkladná příprava
 • Positivní Mindset
 • Body Language

A hlavně pamatujte: pokud hned nedostanete místo, na které jste se těšili, není to vaše vina. Neznamená to, že vy jste špatní. Člověku, který o tom rozhodl se prostě zdál někdo vhodnější. Každý úspěšný člověk je úspěšný proto, že se naučil překonávat překážky.

Dr. Ivan Černohorský, kouč, lektor a top manager nadnárodních společností s více než dvacetiletou zkušeností a přední český expert v oblasti leadershipu, motivace a koučinku.