Téma Agile

3 způsoby jak udělat váš prodejní tým agilnější

147.jpeg

 

Všechny prodejní organizace se potýkají s určitou mírou byrokracie. Snižování nákladů a plýtvání bylo na vrcholu firemní politiky, aby tak organizace mohla řídit inovace a udržet si vyšší zisky, než konkurence. To znamená, že všechny společnosti se ziskem jsou mistry ve snižování nákladů a plýtvání, že? Není to tak.MIT zjistilo, že senior manažer tráví až 23 hodin týdně na meetingu. Zaměstnanci střední úrovně tam pak 6 hodin týdně. Je jasné, že organizace musí snižovat tyto překážky a proměnit své prodejní týmy v efektivní hnací sílu. Podívejme se na 3 způsoby, jak udělat váš tým agilnější.  

Čtěte více
deathtostock-notstock6.jpg

Jak zavést agilní metodologii ve vašem prodejním týmu?

Vytvořte otevřené prostředí. 

Open office prostor je velké plus, když se snažíte zavést prostředí pro spolupráci a kreativitu. Zatímco potřebujete zařídit, aby měli zaměstnanci prostor říct, kdy nechtějí být rušeni, chcete také sdělit svým zaměstnancům, že vám jde právě o to, aby spontánně komunikovali a byli ochotni mluvit jeden s druhým bez zábran.

Skvělé nápady často vznikají, když se někdo na problém podívá nezaujatýma očima. Je snadné zmeškat příležitosti, když děláte věci tak, jako doposud. Propojené týmy byly vždy skvělým katalyzátorem pro inovace. Proč nenechat programátory, aby s vámi šli na prodejní demo? Nechte prodejce, aby byli u toho, když se plánují sprinty

Čtěte více
agile.jpg

Agilní systém řízení v obchodě

V současné době se významně rozšiřuje moderní vzdělávací metoda Agile, která přináší nové postupy a techniky pro práci s pracovními týmy při nejrůznějších obchodních projektech. Agile v překladu znamená bystrý nebo hbitý, a proto, jak název napovídá, i samotná metodika je založena především na dynamice a flexibilitě.

Metodika klade důraz na individualitu členů pracovního týmu a jejich vlastní organizaci. Je nezbytné oprostit se od navyklých manažerských postupů a způsobů řízení velkých společností, kde každá změna vyžaduje náročné plánování a proces schvalování a činění souvisejících rozhodnutí je pomalý a neefektivní.

Čtěte více
death-to-stock-laneways-21.jpg

Wirearchy

Rychlý rozvoj informačních technologií a s ním úzce související změny a transformace podněcují celou řadu otázek. Mezi nimi také, zda a případně nakolik je Internet a s ním spojená technika zdrojem strukturálních změn ve společnosti a v myšlení jedinců. Nové komunikační technologie dávají vzniknout novým formám komunikace a komunit.

Čtěte více