Téma Motivace

Peníze a motivace

deathtostock-energyandserenity4.jpg

Co ovlivňuje naší motivaci a existuje univerzální způsob, jak motivaci posílit a zefektivnit? Otázka motivačních faktorů, ať při jednání s podřízenými nebo v souvislosti s vlastní osobou, je velice aktuální a neustále zaměstnává vědce a odborníky z celého světa. Všichni se snaží objevit a vysvětlit podstatu lidské motivace a práce s ní a ačkoli existuje nespočet studií zabývajících se touto problematikou, obecně prokázané obecné pravidlo nejspíš určit nelze. 

Čtěte více
deathtostock-notstock2.jpg

Jsou peníze pouze vedlejší produkt úspěšného obchodu?

Odborné studie a časté zkušenosti obchodníků potvrzují, že to, jak o obchodování smýšlíme, ovlivňuje naše předpoklady k úspěchu. Je dokázáno, že přílišná orientace na zisk na úkor účelu je v dlouhodobém hledisku neefektivní a nepřináší požadované výsledky. Nejlepší manažeři a obchodníci se proto mnohem více než na zisk, zaměřují v plánování dlouhodobé strategie na primární cíl a účel obchodu. Obecně platí, že pokud je pro obchodníka jedinou motivací zisk, dostane se postupně do fáze, kdy zapomene na primární smysl obchodu, začne přehnaně počítat a hlavní konkurenční výhodou se stane pouze cena. Snaha o zvyšování zisku a snižování nákladů v takových případech zcela zastíní podstatu produktu nebo nabízené služby a hodnota nabídky tak soustavně klesá. Ačkoli se krátkodobě může tato strategie zdát výhodná, v delším časovém období ztrácí obchodník kontakt s reálným prostředím, ve kterém jeho klienti fungují, nedokáže pochopit jejich problémy a v důsledku nenabízí kvalitní řešení. 

Čtěte více
successfull-people.jpg

17 věcí, které charakterizují úspěšné lidi

Zkuste se zamyslet a vybavte si nejúspěšnějšího člověka, kterého znáte. Může to být kdokoliv, například Váš kolega z práce, mentor či zkrátka někdo, koho jste viděli vyrůstat a nyní nemůžete uvěřit tomu, co všechno dokázal.

Ať už tento člověk dělá cokoliv, je velká pravděpodobnost, že ho můžete charakterizovat podle níže uvedených vlastností/schopností. Tyto věci totiž dělá většina úspěšných lidí téměř každý den a za žádnou cenu nepřestanou ani ve chvíli, kdy se dostanou do potíží.

Čtěte více
1464.jpeg

6 způsobů jak pomoci svému týmu předcházet stresu

Stres, úzkost a vyhoření. Všichni se jim chceme vyhnout. Snažíme se ale pomoci i druhým, aby jim nemuseli čelit? Jste-li manažeři a máte svůj tým lidí, přemýšleli jste někdy nad tím, jak svým podřízeným pomoci předcházet těmto nežádoucím stavům?

Richard Fernandez ve svém článku popisuje dostupné způsoby, jak mohou manažeři pomoci svým lidem zvládat stres, vyhoření anebo ztrátu nadšení pro práci. Do svých rad promítá své dvacetileté zkušenosti z vedení vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve firmách jako je např. Google a eBay.

Čtěte více
1338.jpeg

6 hlavních důvodů, proč dávají zaměstnanci výpověď.

Na začátku března 2016 udělala společnost SearchForce průzkum, ve kterém se zaměřila na to, proč dávají zaměstnanci výpověď svým zaměstnavatelům. A možná se někteří z vás budou divit - peníze nejsou tím hlavním důvodem. Jak si stálo finanční ohodnocení na žebříčku důvodů k odchodu a jaké faktory “vyhrály” na plné čáře, najdete níže v našem článku. Průzkumu se zúčastnilo celkem 125 respondentů a každý z nich uvedl v průměru pět důvodů odchodu. Předpokládáme tedy, že většinou bylo příčinou jejich odchodu působení několika faktorů.

Čtěte více
syndrom-vyhoreni.jpg

Přihořívá….hoří….VYHOŘÍ! Výsledky průzkumu...

Společnost SearchForce s.r.o. provedla nedávno na téma syndromu vyhoření nezávislý průzkum, postavený na šestnácti otázkách. Odpovídali muži (26%) i ženy (74%). Jednalo se o respondenty ve věku od 18 let až po kategorii nad 65 let, přičemž věková hladina v rozmezí 26 – 55 let tvořila 84%. Do průzkumu se zapojilo celkem 210 účastníků, kteří pokrývali kompletní spektrum pracovního zaměření dle segmentů, typu pozic i podle typu lokality bydliště. Vypovídací hodnotu výsledků průzkumu lze proto považovat za objektivní. Otázky mapovaly fyzický a psychický stav respondentů. Hodnotící škála byla 1 až 4. Vyšší číslo u odpovědi naznačovalo vyšší indikaci přítomnosti dotazovaného rizikového stavu či jevu. Cílem bylo vysledovat z hlediska různých kritérií, kde a komu hrozí syndrom vyhoření nejvíce, případně jím už prochází. Některé výsledky jsou velmi překvapivé.

Čtěte více