Jak zavést agilní metodologii ve vašem prodejním týmu?

Vytvořte otevřené prostředí. 

Open office prostor je velké plus, když se snažíte zavést prostředí pro spolupráci a kreativitu. Zatímco potřebujete zařídit, aby měli zaměstnanci prostor říct, kdy nechtějí být rušeni, chcete také sdělit svým zaměstnancům, že vám jde právě o to, aby spontánně komunikovali a byli ochotni mluvit jeden s druhým bez zábran.

Skvělé nápady často vznikají, když se někdo na problém podívá nezaujatýma očima. Je snadné zmeškat příležitosti, když děláte věci tak, jako doposud. Propojené týmy byly vždy skvělým katalyzátorem pro inovace. Proč nenechat programátory, aby s vámi šli na prodejní demo? Nechte prodejce, aby byli u toho, když se plánují sprinty

deathtostock-notstock6.jpg

Komunikujte.

V agilním prostředí neexistuje nic jako přehnaná komunikace. Mluvte pravidelně se svými prodejními týmy, obzvláště když je přeměňujete do této nové filosofie. Každý den se o ně zajímejte, ptejte se na feedback, a zavěďte otevřené kanály pro komunikaci, kam mohou přinést nejen dobré zprávy, ale také své překážky a problémy. 

Pravidelně aktualizujte produktový proces a zapojte prodejní tým.

Čím více informací mají prodejci o vašem produktu, tím lépe mohou odpovídat na otázky zájemců. Navíc nikdo jiný nemá tolik informací o tom, co zákazníci opravdu chtějí, než prodejci v první linii. 

Buďte si stále vědomi nových potřeb zákazníků.

Agilní metodologie vám zaručí dobrou konkurenční výhodu, ovšem jen v případě, že budete mít své oči a uši upřeny na zákazníkovy potřeby. Musíte znát nové trendy. Ujistěte se, aby prodejci věděli, že drží klíč k potenciálním zlepšením, které mohou snadno odlišit vaši společnost od konkurence. 

Agilní kultura, agilní lidé, agilní procesy.

Upozornění: agilní není pro každého. Abyste  zavedli agilní kulturu a agilní procesy, potřebujete lidi, kteří podpoří změnu a ano, i chaos. Potřebujete lidi, kteří vidí změnu jako příležitost, a komunikaci jako šanci k inovaci. Buďte trpěliví a snažte se identifikovat tyto lidi ve vašich týmech. Když nabíráte nové, mějte to na paměti. Někdo může být v současné společnosti skvělým prodejcem, ale to neznamená, že se adaptují do vašeho agilního prostředí. Ta správná osobnost a kultura je mnohem důležitější, než impresivní dovednosti. 

Společné stanovení cílů.

Agilní metodologie potřebují měřítka, a měřítka mají smysl pouze tehdy, když máte cíle. Doporučuji několik společných sezení pro stanovení cílů, kde každý člen týmu sdělí své benchmarky a cíle. Po každém čtvrtletí se cíle zhodnotí v kontextu s výsledky. Stanovení cílů jako tým zajistí, že se za ně členové týmu budou cítit odpovědni. Také to nabádá lidi, aby mysleli „outside of the box“ a identifikovali, co dokáží, ikdyž to nemají v popisu práce. To pak zahrnete do jejich cílů. 

Sledujte a měřte. Kontrolujte a přizpůsobujte.

To je to, o čem agilní přistup je. Sledujte a měřte jak moc je to jen možné. Analyzujte, co zjistíte, soustřeďte se na data, která vám říkají co dělat, a podle toho přizpůsobte svou strategii. Kolik telefonů zvládne váš prodejce? Kolik telefonů vedlo ke konkrétní konverzaci? Kolik konverzací vedlo k demu? Kolikrát musíte udělat demo, abyste uzavřeli zakázku? Matematika bude velice jednoduchá. 

 

Získejte zdarma ebook "Behaviorální přístup k prodeji"

Přihlaste se a dostávejte zdarma všechny nové příspěvky v blogu

Přihlaste se k odběru nových pozic